Kritisk forskningsjournalistikk/Narrativer og vinklinger

Forelesning 7 (24.03.14). Time 1: Kritisk forskningsjournalistikk med Maren Næss Olsen, samfunns- og forskningsjournalist i Morgenbladet. Time 2: Narrativer og vinklinger? med Kjetil Østli, journalist i Aftenposten, redaktør for Harvest.no.