Om kurset

Kurset er et initiativ fra to tidligere mastergradsstudenter ved Biologisk institutt (Norith Eckbo og Marit Simonsen), som nedsatte en arbeidsgruppe høsten 2010 for å utarbeide et kursopplegg. Begge har de vært naturvitenskapsredaktører i Argument studenttidsskrift.

MNKOM3000/4000 tilbys som et pilotprosjekt i tre år fra og med vårsemesteret 2013, med Dag O. Hessen og Henrik H. Svensen som emneansvarlige. Norith Eckbo er prosjektleder. Kurset har plass til 30 studenter og gir ti studiepoeng.

Dag O. Hessen er professor i biologi ved Institutt for biovitenskap og en av Norges fremste vitenskapsformidler, Henrik H. Svensen seniorforsker ved Physics of Geological Processes (PGP) ved UiO, vitenskapsformidler og forfatter av populærvitenskapelige bøker om naturhistorie og kulturhistorie. Norith Eckbo jobber som miljøovervåker i Klima- og forurensningsdirektoratet, er realfagsredaktør i Masterbloggen, naturvitenskapsredaktør i Fram tidsskrift og styreleder for Argument studenttidsskrift. Marit Simonsen jobber for tiden som administrasjons- og organisasjonskonsulent i Humanistisk Ungdom og frilans vitenskapsskribent.

Hessen: http://folk.uio.no/hessen/

Svensen: http://folk.uio.no/hensven

Twitter: @daghes, @henriksvensen, @noritheckbo

Spørsmål kan rettes til Norith Eckbo (n.eckbo@gmail.com eller 97161019).

Medlemmer av arbeidsgruppen og andre bidragsytere og for at kurset har kommet seg opp på beina er Erik Tunstad, Kristoffer Bergland, Kjetil Lysne Voje, Mali Hole Skogen, Rebecca Bruu Carver og Ståle Wig.

Arbeidsgruppen har resultert i en tenketank for forskningsformilding og vitenskapsjournalistikk (Tenketanken Tau). Medlemmer av Tau er Norith Eckbo (leder), Marit Simonsen, Henrik Svensen, Ståle Wig, Mali Hole Skogen, Kristoffer Bergland, Ola Tobias Hafslund, Elise Lund, Rebecca Bruu Carver, Reidar Muller, Elida Sandneseng, Kjetil Lysne Voje, Anders Krabberød og Ellen Munden Paalgaard. Tau støttes av Fritt Ord.

Reklamer