Skrive for leksikon/Objektiv nyhetsjournalistikk

Time 1: Kort og korrekt: Store Norske Leksikon — Aksel B. Sterri
Time 2: Nyhetsjournalistikk og objektivitet — Mimir Kristjánsson

Reklamer